گروه مهندسی بازرگانی پردازشگر قزوین

 

با بیش از ربع قرن سابقه در عرصه خدمات انفورماتیک، همزمان با گسترش روزافزون این خدمات در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، همچنان پیشتاز ارائه سبد کاملی از خدمات IT در منطقه می باشد.

راز تداوم و استمرار این گروه و عبور پیروزمندانه از تمامی بحران ها و فراز و نشیب های این دوران پرتلاطم، فقط و فقط "حمایت بی دریغ و مستمر مشتریان گرامی" می باشد.