نظرسنجی 

خواهشمند است با پاسخگویی به موارد زیر، ما را در برگزاری هر چه بهتر جلسات آموزشی یاری نمایید.

 

مشخصات فرد شرکت کننده در جلسه
نظرات