ثبت نام در آکادمی 

 

مشخصات فردی
سمینار

محل برگزاری جلسه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه صفا، پلاک 73 (شرکت پردازشگر قزوین)

028-33357183

028-33357184